ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

 FORMACIÓ PROFESSORAT
 • El reciclatge com a eina educativa.
 • Intel·ligència Ecològica.
 • Hort Escolar Educatiu. 

INFANTIL
 • El cicle de l'aigua: De forma divertida entendrem tot el recorregut que fa l'aigua i en quins punts ens la trobarem per tal de respectar-la.
 • El món dels insectes: Els bitxes més amorosos i més faeners ens acompanyaran en una magnífica història plena de descobriments i sorpreses.
 • Alimentació sana: Al ritme dels colors crearem les dietes més sanes, amb els seus color perfectament distribuïts al llarg de l'any i amb marxa sabora.

PRIMÀRIA

 • El cicle de l'aigua: Un recurs valuós que em d'aprendre a respectar. Entendrem tant el cicle natural com l'artificial, ens farem un esquema mental del seu recorregut, analitzarem les seues problemàtiques i buscarem les solucions a xicoteta escala que podem aplicar cada dia.
 • El món dels insectes: La seua importància, els seus comportaments, les seues formes, la nostra interacció amb ells... un món en el que ens introduirem de la mà d'uns amics molt especials.
 • La petjada ecològica: Una part molt important a la que hem de fer atenció, és al tractament dels nostres residus. Saber quant residus generem, de quin tipus i on van a parar ens ajuda a fer-nos una idea del que deixem rere nosaltres.

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT

 • Consum responsable: L'Activitat del consum responsable està preparada per fomentar la participació activa de l'alumnat. Mitjançant dinàmiques, recursos audiovisuals, explicacions, reflexions col·lectives i individuals les quals ens faran arribar a prendre consciència de la importància i del poder de decisió que tenim a l'hora de consumir.
  Des d'un punt de vista positiu i esperançador, analitzarem les diferents opcions que tenim al nostre abast per ajudar a fer del consum una activitat saludable per a nosaltres i per a l'entorn. Aliments, tecnologia, energia, roba, residus... tot allò que utilitzem cada dia.
 • Cooperar o competir: És una activitat que ens servirà per observar diferents formes d'organització a l'hora de portar endavant un projecte, analitzar-les i obtindre conclusions per prendre decisions. Analitzarem la competència com a principal opció, després passarem al concepte del bé comú els seus principis, beneficis i limitacions i observarem exemples d'experiències i projectes actuals i reals que funcionen amb altres criteris. 

 • Hort Ecològic Educatiu: És un projecte amb moltes possibilitats i variants depenent de les circumstàncies i necessitats de cada centre. Per aquesta raó oferim tres possibiltats:
  • Formació Professorat + Inici posada en pràctica amb l'alumnat
  • Formació Professorat + Seguiment mensual amb l'alumnat
  • Activitats puntuals amb l'alumnat


 • Els mitjans de comunicació: Som conscients de la quantitat d'informació que ens arriba cada dia? Sabem diferenciar entre unes notícies i altres? Ens farem un mapa general de com els mitjans de comunicació tenim un paper molt important en la societat.