Mostra de Cinema de Medi Ambient a Ontinyent 2015

La Mostra de Cinema de Medi Ambient a Ontinyent (MOCMAO) 2015, que es realitzarà del 28 de maig al 5 de juny, inclou enguany un bon grapat d'activitats. Xerrades, excursions, projeccions per a adults i infantils o actuacions humorístics es condensen en una programació que està essent elaborada per EINES. En breu us la donarem a conèixer, però perquè pugau anar obrint boca ja la podeu guaitar ACÍ
CURS: CULTIU ECOLÒGIC D'ARBRES FRUITERS
OBJETIUS

·        Dotar a l’alumnat d’una base teòrica sobre fructicultura ecològica des d’un enfocament pràctic de la realitat del fructicultor/a.
·        Conèixer la situació de la fructicultura ecològica en Espanya i els reptes i oportunitats als que s’enfronta el/la fructicultor.
·        Entendre la complexitat dels sistemes agroecològics i la gestió del mateix en tots els seus àmbits
·        Familiaritzar-se amb diferents experiències de producció, segons tipologies de fruiters.
·        Complementar la formació en continguts amb visites a plantacions de fruiters ecològics, per vore la realitat d’allò tractat a la teoria.
·        Estudiar les possibilitats de comercialització de la fruita ecològica.

·        Compartir amb el grup les reflexions individuals sobre allò après.


EL DOCENT

Pepe Ferrándiz, Enginyer tècnic agrícola de formació i des dels anys 90 fructicultor ecològic.
Des de l’inici de la seua carrera professional, als anys 80, ha assessorant en temes de producció de fruiters, vit i olivera.
I des dels anys 90 ha seguit assessorant, produint i comercialitzant la seua pròpia producció ecològica.

També col·labora habitualment amb el SEAE, el Centre Nacional de Capacitació Agrària i altres organitzacions, elaborant i impartint cursos, així com visites de camp i activitats pràctiques.
Com a productor, ha apostat per combinar la producció de noves varietats, amb la recuperació d’algunes varietats tradicionals de la zona. Utilitzant pràctiques agràries tradicionals i noves tècniques i eines.
A més que les seues produccions estan certificades pel comitè d’agricultura Ecològica de la CV, forma part de la Xarxa Llauradora i baix el logotip +BO busquen apropar als consumidors i productors.PROGRAMA
El contingut del curs s’impartirà en quatre sessions de quatre hores de duració cadascuna.

SESSIÓ I – La fructicultura ecològica

Introducció
- ¿Per què agricultura ecològica?
- Estadístiques
- ¿On estem en fructicultura ecològica?
- Reptes i oportunitats de la fruita ecològica

Com començar
- ¿Estic preparat per ser fructicultor ecològic?
- Reflexions abans de produir
- Conversió a fructicultura ecològica: pràctica versus
gestió administrativa

Disseny d’una plantació agroecològica
- Aspectes climatològics: precipitacions, temperatures,
llum, risc de gelades o pedregades.
- Composició del sòl: estructura, textura, contingut
en matèria orgànica , activitat biològica.
- Altitud, latitud, orientació,  intensitat i direcció dels vents.
- Escollir l’espècie, varietat i porta empelt.
- Sistemes de plantació: convencionals o intensius.
- Nutrició del sòl com a base del sistema.
- Plantació: tasques, abonat de fons, tècniques de plantació.

SESSIÓ II – Gestió del sistema agroecològic en fruiters

Sanitat vegetal
- Models de producció.
- Protecció de cultius: previndre millor que curar
- Manteniment del sòl
- Biodiversitat
- Observació i prevenció (monitoreig)
- Mètodes de defensa

Fertilització del sòl
- Fertilitat del sòl: física, química i biològica
- Fertilització
- Fertilitat del sòl y salut del fruiter
- La matèria orgànica en el sòl
- ¿Com fertilitzar? ¿Quan fer-ho? ¿Amb que fer-ho?
- Tipus de Fertilitzants Orgànics
- Tècniques culturals

Sistemes de reg
- Importància de l’aigua en la producció i en la vida
- Escollir els fruiters i varietats en funció de l’aigua i
del sòl.
- Sistemas de reg. Tipus.

Conservació i recol·lecció
- La poda y altres pràctiques culturals
- l’Aclarit
- La pol·linització i els factors per afavorir-la
- Recol·lecció en la pràctica, qualitat i conservació

Control de plagues i malalties
- Visió holística
- Utilització de la biodiversitat
- Què considerem plaga o malaltia
- Principals organismes útils: predadors i paràsits
- Malaltia del sòl.
- Malalties de fulles y fruits
- Reglamentació
- Fungicides
- Insecticides
- Proteccions alternatives


SESSIÓ III – Principals fruiters ecològics. Característiques

Fruiters de llavor: pomera i perera
- Principals característiques
- Porta empelts, sistema de formació, marcs de plantació
- Varietats
- Utilització de la plantació
- Poda i aclarit
- Gestió del sòl i fertilització
- Recol·lecció = resultat del nostre treball

Fruiters d’os: prunera, bresquillera, nectarina, paraguayo, platerina, cirerer y albercoquer
- Exigències pedoclimàticas
- Sistema de conducció
- Porta empelts, marcs  de plantació varietats, pol·linització.
- Poda

Visita tècnica: Visita a plantacions de fruiters ecològics de
la zona. Contactes amb agricultores de producció ecològica.


SESSIÓ IV- Comercialització

Reptes en la comercialització de la fruita ecològica
- Caracterització del client: qui és i què vol.
- Canals de comercialització: curts vs. llargs
- Certificació
- Problemàtiques concretes: continuïtat en l’abastiment, comunicació i preu.
- Envasos
- Industrialització de la fruita: sucs, deshidratats, melmelades
- Venda online i distribució

Conclusions i reflexions
- Perspectives econòmiques per al sector
- Certificació: canvis normatius
- Factors determinants
- Recomanacions

REGALA ECOLOGIA I SALUT


A aquest curs, que es desenvolupa al llarg de quatre dissabtes, es tracta l'evolució del cultiu de l'olivera, l'elaboració de l'oli, la fertilitat del sòl, la sanitat del cultiu i la conversió a l'agricultura ecològica. El curs està impartit per Mª José Payà, gerent de l'Oli Xispes i docent en cursos d'agroecologia, i té un cost de 45€.CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ. 
 • Breu història de l'agricultura: La fallada revolució verda i la necessitat d'una agricultura ecològica.
 • L’enfocament reduccionista de l’agricultura química i l’enfocament holístic de l’agroecologia.
 • L’agricultura ecològica: fonaments i beneficis.
 • Origen del cultiu de l’olivera i zona d’expansió
 • El conreu de l’olivera: obtenció de la planta, tipus de plantació, fisiologia de l’olivera.
 • La poda de l’olivera

EL SÒL. 
 • La formació del sòl
 • La textura dels sòls i la circulació d’aigua. El rec de l’olivera.
 • La fertilitat i els seus components (físics, químics i biològics).
 • El complex argilenc-húmic. Els processos d’humificació i de mineralització
 • L’activitat biològica del sòl
 • Les cobertes verdes
 • La fertilització de l’olivar ecològic

SANITAT EN OLIVAR ECOLÒGIC. 
 • Introducció: La trofobiosis, o com la nutrició afecta a la salut.
 • Els conceptes de plaga i de malaltia
 • Plantejaments agroecològics per al control de plagues i malalties
 • Les plagues de l’olivera. Prevenció i control.
 • Malalties de l’olivera. Prevenció i control.
 • Observacions abans de tractar

L’ELABORACIÓ DE L’OLI D’OLIVA ECOLÒGIC. 
 • L’elaboració de l’oli en la història
 • L’elaboració moderna de l’oli
 • Els diferents tipus d’oli i la seua qualitat
 • El tast de l’oli
 • El funcionament d’una almàssera ecològica.

LA CONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I LA CERTIFICACIÓ. 
 • Els començaments de l’agricultura ecològica
 • La normativa europea d’agricultura ecològica
 • La certificació de l’agricultura ecològica a l’estat espanyol
 • Normativa aplicable en agricultura ecològica. El procés de certificació


EINES AL MOCMAO D'ONTINYENTEINES ha estat l'equip coordinador de la 3a Mostra de Cinema de Medi Ambient a Ontinyent (MOCMAO) que s'ha desenvolupat a la capital de la Vall d'Albaida del 19 al 25 de maig. EINES s'ha encarregat de l'organització i difusió de totes les activitats d'aquesta mostra, impulsada per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Ontinyent, Caixa Ontinyent i Cine Club Utiye, amb la col·laboració d'una dotzena d'associacions locals i comarcals. Felicitats a tots a totes les entitats implicades per la iniciativa!

CURS GRATUÏT DE CULTIU ECOLÒGIC TOMAQUES, PIMENTONS I ALBERGINES

CURS COMPLET !!!
Les persones interessades en inscriure's al LLISTAT D'ESPERA cal que envien un mail a ceva.coordinadora.ecologista@gmail.com tot indicant nom i cognoms, telèfon, DNI i població.

Curs GRATUÏT sobre el Cultiu en Ecològic de les Solanàcies certificat per la Generalitat Valenciana a través de l'IVIA. Serà els dimecres 14, 21 i 28 de maig al Centre d'Educació Ambiental l'Ametla de Palla (Carrícola-Vall d'Albaida).
Tot i que la docència del curs és gratuïta, les persones participants caldrà que facen un donatiu 4 euros per al manteniment del CEA l'Ametla de Palla. Les persones menors de 16 anys, jubilats i funcionaris poden participar al curs però no podran rebre el certificat oficial de l'IVIA.