REGALA ECOLOGIA I SALUT


A aquest curs, que es desenvolupa al llarg de quatre dissabtes, es tracta l'evolució del cultiu de l'olivera, l'elaboració de l'oli, la fertilitat del sòl, la sanitat del cultiu i la conversió a l'agricultura ecològica. El curs està impartit per Mª José Payà, gerent de l'Oli Xispes i docent en cursos d'agroecologia, i té un cost de 45€.CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ. 
 • Breu història de l'agricultura: La fallada revolució verda i la necessitat d'una agricultura ecològica.
 • L’enfocament reduccionista de l’agricultura química i l’enfocament holístic de l’agroecologia.
 • L’agricultura ecològica: fonaments i beneficis.
 • Origen del cultiu de l’olivera i zona d’expansió
 • El conreu de l’olivera: obtenció de la planta, tipus de plantació, fisiologia de l’olivera.
 • La poda de l’olivera

EL SÒL. 
 • La formació del sòl
 • La textura dels sòls i la circulació d’aigua. El rec de l’olivera.
 • La fertilitat i els seus components (físics, químics i biològics).
 • El complex argilenc-húmic. Els processos d’humificació i de mineralització
 • L’activitat biològica del sòl
 • Les cobertes verdes
 • La fertilització de l’olivar ecològic

SANITAT EN OLIVAR ECOLÒGIC. 
 • Introducció: La trofobiosis, o com la nutrició afecta a la salut.
 • Els conceptes de plaga i de malaltia
 • Plantejaments agroecològics per al control de plagues i malalties
 • Les plagues de l’olivera. Prevenció i control.
 • Malalties de l’olivera. Prevenció i control.
 • Observacions abans de tractar

L’ELABORACIÓ DE L’OLI D’OLIVA ECOLÒGIC. 
 • L’elaboració de l’oli en la història
 • L’elaboració moderna de l’oli
 • Els diferents tipus d’oli i la seua qualitat
 • El tast de l’oli
 • El funcionament d’una almàssera ecològica.

LA CONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I LA CERTIFICACIÓ. 
 • Els començaments de l’agricultura ecològica
 • La normativa europea d’agricultura ecològica
 • La certificació de l’agricultura ecològica a l’estat espanyol
 • Normativa aplicable en agricultura ecològica. El procés de certificació